วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ใครใคร่ได้ก็เสีย ใครใคร่เสียก็เสีย | ตารางวิเคราะห์ผลกระทบจากวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ทั้งดี-ทั้งร้าย ทั้งชาย-ทั้งหญิง

วัฒนธรรมชาติเป็นใหญ่ คือการให้คุณค่ากับความเป็นชายว่าดีกว่าเพศอื่นๆ ซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อบทความก่อนหน้า ซึ่งความคิดความเชื่อดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อหลายๆภาคส่วนของสังคม หนึ่งในนั้นคือตัวบุคคลอย่างผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่มองว่าคือเพศหลักของสังคม(แต่ผู้ชายหลักกว่าผู้หญิง)อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

และนี่คือตารางสรุป/วิเคราะห์ผลดีของวัฒนธรรมดังกล่าว

ความคิด, ความเชื่อเกี่ยวกับชายเป็นใหญ่/ผลกระทบ

ผลเสียต่อผู้หญิง ผลเสียต่อผู้ชาย ประโยชน์ต่อผู้ชาย
ผู้ชายแท้ๆไม่ร้องไห้ และไม่แสดงอารมณ์ให้ใครเห็น การใช้อารมณ์และการร้องไห้ถูกทำให้กลายเป็นลักษณะของผู้หญิง ซึ่งถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ จึงมักมีคำเหยียดเพศแบบ “ร้องไห้เป็นผู้หญิงไปได้”, “อย่าทำตัวน่ารำคาญแบบผู้หญิง” เป็นต้น ผู้ชายต้องพยายามเก็บกลั้นอารมณ์ไว้ ไม่แสดงออกมา และมีแนวโน้มปรึกษาคนอื่นน้อยลงเมื่อเกิดความเครียด นำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต การฆ่าตัวตาย ไม่มีผู้ชายคนไหนได้รับผลประโยชน์เลย แม้แต่คนที่ชอบล้อคนอื่น เพราะสุดท้ายเขาจะรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่ดี เพราะไม่สามารถกดกลั้นความรู้สึก ซึ่งถูกมองว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงได้
ผู้หญิงชอบโกหกว่าถูกข่มขืนหรือถูกทำร้าย ทำให้เกิดปัญหาการโทษเหยื่อ (Victim Blaming) ผู้หญิงไม่กล้าแจ้งความเมื่อโดนล่วงละเมิดทางเพศ เพราะกลัวถูกสังคมตัดสิน ขนาดผู้หญิงโดนข่มขืนสังคมยังไม่เชื่อเลย ถ้าผู้ชาย(ที่สังคมมองว่าเป็นผู้นำ แข็งแรง) เป็นฝ่ายโดนข่มขืน คิดว่าสังคมจะเชื่อไหม ผู้ชายที่ข่มขืนคนอื่น จะรอดจากการตัดสินคดี เพราะศาลมองว่าเป็นความผิดของผู้หญิงที่ไม่ให้ท่า หรือแต่งกายล่อแหลม
หนังโป๊และการแสดงออกในหนังโป๊คือสิ่งที่ดีและควรจะเป็น ผู้หญิงถูกทำเหมือนเป็นวัตถุทางเพศของผู้ชาย และถูกคาดหวังให้ตอบสนองต่อผู้ชายเหมือนในหนังโป๊ ความเป็นชายที่ดีถูกผูกไว้กับจู๋ที่แข็งตัว ดังนั้นผู้ชายที่มีปัญหาด้านนี้ขะถูกมองว่าไม่สมชาย ผิดปกติ อาจจะได้ความสุขสมจากการดูหนังโป๊ แต่ในชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวัง
ผู้หญิงควรอยู่บ้านเลี้ยงลูก ในขณะที่ผู้ชายออกไปทำงานข้างนอก ลดโอกาสการก้าวหน้าด้านอาชีพ การทำงานของผู้หญิง และถูกเลือกปฏิบัติที่ทำงาน ไม่มีเวลาให้ลูก หน้าที่ของความเป็นผู้ปกครองด้อยกว่าผู้หญิง ไม่สนิทกับลูก ฐานะทางการเงินที่ดีกว่าของผู้ชาย ทำให้มีอำนาจในชีวิตคู่ที่ดีกว่า เช่นเลิกกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ แต่ผู้หญิงไม่สามารถทำได้(เพราะไม่มีเงินเก็บแบบผู้ชาย)
เพื่อหญิงควรปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิด ความผิดของผู้ชาย(ที่ล่วงละเมิดผู้หญิง) กลายเป็นความผิดของผู้หญิง ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดระแวง ผู้ชายถูกสอนว่าพวกเขาไร้ความสามารถในการควบคุมความต้องการของตัวเองต่อผู้หญิง ทำเหมือนกับว่าผู้ชายทุกคนมีความเป็นผู้ร้ายข่มขืนอยู่ในตัว ส่งเสริมวัฒนธรรมการข่มขืน เพราะความเชื่อดังกล่าวถูกรวมเข้ากับกฎหมาย ความยุติธรรมมองว่าสิ่งที่ผู้หญิงสวม คือสิ่งกระตุ้นให้ผู้ชายข่มขืน ไม่ใช่เพราตัวผู้ชาย
ผู้ชายควรเป็นช้างเท้าหน้า หาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิง(ภรรยา)ถูกทำให้รู้สึกผิดเมื่อฐานะทางการเงิน ตำแหน่งทางการงานก้าวหน้ากว่าผู้ชาย(สามี) นำไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัว ผู้ชายที่ไม่ได้เป็นผู้นำ มีตำแหน่งด้อยกว่าผู้หญิงจะรู้สึกไม่สมชาย ด้อยค่า นำไปสู่ความเครียด ปัญหาการฆ่าตัวตาย ได้รับความถึงพอใจในฐานะผู้นำ

 

จะเห็นได้ว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างก็เป็นฝ่ายได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ทั้งนั้น มีแต่ผู้ที่อยู่บนยอดปิรามิดจำนวนเล็กน้อยนั้นที่ได้รับประโยชน์ ดังนั้นอาจถึงเวลาแล้วที่สังคมควรตระนักถึงผลเสียที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมนี้ และหาทางช่วยกันแก้ไข ไม่ผลิตซ้ำวัฒนธรรมดังกล่าวต่อไปในสังคม

 

เนื้อหาในตารางถูกแปลมาจาก:

http://fap-journal.blogspot.com/2018/08/why-i-dont-want-women-to-become-equal.html#.W_VqhegzZPY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s