Defense Mechanism (กลไปป้องกันตน) ทางหนีทีไล่ของจิตใจเมื่อความปลอดภัยถูกรบกวน

Defense Mechanism คือกลไกไกทางจิตที่ร่างกายนำออกมาใช้โดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่รู้สึกตัว ช่วยให้จิตใจสามารถก้าวข้ามอาการกระทบกระเทือนทางจิตใจ ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ เป็นส่วนหนึ่งของสันชาตญาณการอยู่รอดของมนุษย์เลยทีเดียว Continue reading

The Triangular of Love ทฤษฎีสามเหลี่ยมของความรัก ที่จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจความรักรอบๆตัวได้ดียิ่งขึ้น

คำนิยามของความรักมีมากมายก่ายกองเหลือเกิน แต่องค์ประกอบของความรักนั้นมีแค่ 3 ตัว (อย่างน้อยก็ตามทฤษฎีนี้) ซึ่งแค่ตัวเดียวก็เพียงพอจะก่อให้เกิดความรักแล้ว ว่าแต่รักจะเป็นแบบไหน ก็อยู่ที่แต่ละคนจะออกแบบ ว่าอยากให้รักเกิดจากส่วนประสมของอะไรบ้าง Continue reading